Prácticos

- Mapas do tempo en superficie: advección do Oeste, anticiclón de verán e gota fría.
- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 
- Mapa dos climas de España. 
- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen no clima; influencia no medio;
  tipos de climas e localización xeográfica dos mesmos.