Tema 3 - Diversidade hídrica

Tema

Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 
- Os transvases. 
- A desalinización. 
- A recuperación de acuíferos.  
- O saneamento dos ríos. 
 

Prácticos

- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo).
- Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos principais ríos e posibles
  réximes fluviais.
- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península.
 

Vocabulario

- Cunca fluvial
- Estiaxe
- Marisma
 
 
 
 

Enlaces de interese