Tema 1 - Diversidade xeolóxica e morfolóxica

 TEMA

Formación e evolución xeomorfolóxica da P.I. e das Illas Canarias e Baleares. Tipos de unidades morfoestruturais. 
    - Formación e evolución xeomorfolóxica da P.I. e das Illas (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario). 
    - Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias.

 

PRÁCTICOS

 • Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos.
 • Comentario de perfís topográficos: N-S, E-O, Pireneos-Val do Ebro.
 • Mapa litolóxico de España. 
 • Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou volcánico. 
 • Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns. 
 • Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea

VOCABULARIO

 • Aluvión
 • Foz
 • Litosfera
 • Meseta
 • Penechaira
 • Somontano ou pé de monte
 • Tectónica de placas