Tema 5 - Natureza e medio ambiente en Galicia

Tema

    - Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación.

        Diversidade climática.

        Os ríos de Galicia.

        A diversidade bioxeográfica.

Prácticos

    - Comentario dun perfil topográfico O-E.

    - Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e tipoloxía das rías).

Vocabulario

    - Esteiro

    - Landa

    - Ría

    - Tómbolo