Tema 4 - Diversidade bioxeográfica

 Tema 

    Factores da diversidade bioxeográfica.  
        - Situación xeográfica e procesos naturais.  
        - Acción antrópica. Cambio climático.
 

Prácticos

    - Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 
    - Gráficos comparativos de cliseries. 
    - Mapa de rexións bioxeográficas. 
    - Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das illas Canarias.
 

Vocabulario

    - Laurisilva
    - Maquis
    - Vexetación clímax
    - Vexetación antrópica