Prácticos

- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo). 
- Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos principais ríos e posibles
  réximes fluviais.
- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península.
 
 
 
 
 
 Descargar comentario conca hidrográfica do Ebro (1,6 MB) (disponible en galego proximamente)
 
 
 
 
 

                    Mapa de cuencas y vertientes hidrográficas

 
 

                                             Red hidrográfica básica

 
 

                                Tipos de regímenes fluviales de España

 
 

                                        Perfil longitudinal del río Ebro

 
 

                                    Perfil longitudinal del río Guadalquivir