Tema: Contrastes e políticas rexionais en España

Contrastes e políticas rexionais en España

    - Antecedentes históricos

    - Desequilibrios territoriais

    - Factores de transformacións

    - Políticas rexionais

 Descargar en formato .pdf