Temas - A poboación española

1. Movementos naturais de poboación

    - Natalidade, mortalidade e fecundación no réxime demográfico actual

    - Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación

 Descargar en formato .pdf (45 kb)

 

2. Mobilidade espacial da poboación

    - O éxodo rural

    - A inmigración

 Descargar en formato .pdf (67 kb)