Tema

Tema 7
• Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos: 
    - Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do solo. 
    - Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e subtropical e áreas montañosas e chairas)
      e estrutura da propiedade.
 
Tema 8
• Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: 
    - A poboación rural 
    - As explotacións agrarias 
    - Técnicas e sistemas agrarios 
    - Estrutura gandeira 
    - Política Agrícola Común.