A reestructuración dos espacios industriais

Tema 

 Situación actual da industria en España e Galicia. 
    - Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i,  tecnoloxía) e consecuencias da incorporación á
      Unión Europea. 
    - Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización.
 

Prácticos

- Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía). 
- Mapas ou planos sobre factores de localización industrial. 
- Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e Galicia. 
- Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en España e Galicia.
 

Vocabulario

- Economías de escala
- Enerxías renovables
- Difusión industrial
- Fondos estruturais
- Subcontratación
- Industrias verdes
- Materias primas estratéxicas
- Parque tecnolóxico