Bloque V: España en Europa e no mundo

Tema

O novo escenario xeopolítico:
  - Desigualdade no mundo. 
  - Comercio desigual, débeda externa. 
  - Posición de España no mundo. 
 

Prácticos

- Comentario dun texto de actualidade sobre distintas problemáticas entre Estado e U.E. 
- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo. 
- Gráfica de débeda externa total por rexións do mundo. 
- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo. 
- Gráfica ou táboa do Índice de Desenvolvemento Humano no mundo.
 

Vocabulario

- Comisión europea
- Movementos antiglobalización
- Obxectivos do Milenio
- Xeopolítica