Temas - O sistema urbano

1. Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia.
    - Axentes sociais. 
    - Planeamento urbanístico.
 
 
 
 
2. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
    - Cidade difusa.
    - Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 
    - Cambios de uso no solo urbano.